Πρόκειται για την κατασκευή μιας σειράς τρισδιάστατων μοντέλων καλωδίων μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας