Πρόκειται για την κατασκευή μιας σειράς τρισδιάστατων μοντέλων χώρων και ενσωμάτωση φωτογραφιών των στρωμάτων μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας